De consumptie van biologische zuivel zit in de lift. Daardoor stijgt de vraag naar biologisch geproduceerde melk. De coöperatie kan meer melk verkopen dan haar leden produceren. Met meer melk versterkt de coöperatie haar marktpositie en kan ze haar leden een betere prijs bieden. Door de goede marktvooruitzichten zijn we op zoek naar meer biologische melk.

Biologische melkveehouders die zich willen aansluiten bij de coöperatie zijn van harte welkom.

Gangbare melkveehouders met interesse in de biologische teelt kunnen zich melden. We zijn er trouwens van overtuigd dat de biologische melkveehouderij voor sommige gangbare bedrijven een zinvol alternatief kan zijn! De mooie meerprijs van ruim 10 cent die we voor biologische melk kunnen bieden, geeft de bedrijven de kans zich een toekomst te verzekeren die duurzaam is en die eerder op kwaliteit dan op kwantiteit is gericht.