Onze melk

Graasweides

Gezonde bodems

Grondgebonden koeien zorgen voor een deugdzame cirkel op de weiden en velden met kruidenrijke veevoeder. Hun aanwezigheid zorgt voor gezonde, humusrijke en biodiverse bodems waar ze de meeste tijd kunnen doorbrengen.

Gezonde koeien

Gezonde koeien

Koeien zijn bij Biomilk.be grasgevoed, hun natuurlijke voedsel. Dit verhoogt hun gezondheid. Het gras en klaver vinden ze op hun graasweiden waardoor ze bovendien ruimte genoeg hebben om zich te kunnen uitleven.

Gezonde voeding / Gezonde voeding voor de koe vertaalt zich in gezonde voeding voor de mens met biomelk die natuurlijk rijk is aan Omega-3 en antioxidanten.

Gezonde voeding

Onze lokale partners die onze biologische melk verpakken of verwerken tot lekkere zuivelproducten bieden niet enkel voedzame, maar ook gezonde voeding die natuurlijk rijk aan Omega-3 en antioxidanten is.

Groepsfoto Biomilk
Een product met een gezicht

Als boerencoöperatieve zetten we ons in om de inspanning van elk lid naar zijn juiste waarde te belonen.  Een kostendekkende en stabiele melkprijs zorgt ervoor dat de boeren een leefbaar bedrijf met oog op de toekomst en dierengezondheid kunnen uitbouwen.